Het proces

#1. Inschrijving: Tijdens je inschrijving is het van belang dat je duidelijk aangeeft wat je verwachtingen zijn. Geef een duidelijk beeld van wat je probleem is en hoe je daarbij geholpen wilt worden.

#2. Bevestiging inschrijving & uitnodiging screener: Voordat we je matchen, nodigen we je uit voor een screeningsavond met het Young Girls Network. De bedoeling van deze avond is om op een informele manier kennis te maken met het netwerk, en om jouw professionele probleem beter te begrijpen. Wat er op de screener besproken is, is vertrouwelijk.

#3. Matching: Aan de hand van de screening bepalen we of we een geschikte mentor voor je kunnen vinden. We matchen op basis van het probleem dat je hebt voorgelegd, maar ook op basis van persoonlijkheid en sector/positie.

#4. Akkoord mentor & mentee: We vragen vóórdat we daadwerkelijk koppelen eerst aan de mentor of deze het dilemma/probleem dat de protegee schetst begrijpt en wilt helpen. Zo ja, dan wisselen we contactgegevens uit, en is het aan de mentee om een afspraak in te plannen met haar mentor.

#5. Maximaal 4 contact momenten: Na maximaal 4 contact momenten (per mail, via skype, of in persoon: dat laten we aan jou over), hopen we je een stap verder te hebben geholpen.

#6. Afronding & evaluatie: in principe is het contact voorbij. Je bent nu weer mentee af, behalve als jullie besluiten contact te houden. Vanaf nu draai je mee in het Young Girls Network. Die zien elkaar regelmatig, helpen elkaar en doen de screening voor nieuwe mentees. Ook is er een halfjaarlijkse meeting met het Old Girls Network op variërende locatie.