Monthly Archives: May 2012

veertien matches en verse mentoren

We hebben een snaar geraakt, bij blije protegees en nieuwe mentoren. Welkom, Josja, Mariette, Laura en Kirtsen. Fijn dat jullie er ook bij zijn!

Posted in protegees aan het woord